PECH ONDERWEG

Ergens in 2001
Ik bons de voordeur open  en knal tegen de volgende deur.
Als ik weer bij mijn positieven ben scheur ik de gang door naar lokaal T15, waar de vergadering is. Vandaag een belangrijk onderwerp: we moeten dringend van gedachten wisselen over de Kat zijn Staart!.
Helaas, ondanks mijn geren ben ik een kwartier te laat.
Sammy Donselbeest, die de vergadering voorzit, kijkt me uiterst kil aan. Ze snerpt: “Schaik , waarom ben je zo laat?!?!”
“Tot uw orders, Sergeant!
“Ruim op tijd was ik van huis vertrokken!
Ik bevond me op de Montessorilaan toen ik om 13.47 plotseling overvallen werd door twee kortharige tekkels, ook wel bekend als worsttekkels. Hun bedoelingen waren overduidelijk niet vriendelijk! Het waren dan ook teven, zoals bekend zijn die veel gemener.
Aangezien de vijand een overmacht bezat besloot ik tot een tactische terugtocht in een belendende boom. De vijand hield zich toen  veertien minuten en vijftien seconden bezig met auditief geweld onder aan de boom, dit begeleid door nijdig op en neer springen.
Daarna verdwenen ze weer om de hoek van de straat.
Na tien minuten exact achtte ik het terrein weer veilig , verliet de boom en begaf mij weer op weg naar school. Direct nadat ik de boom verlaten had kwamen  de tekkels echter weer aangepsen vanuit de struiken aan de overkant van de weg! Het bleek dat zij een strategische omtrekkende beweging hadden gemaakt om mijn geplande koers  alsnog te dwarsbomen.
Ik zag me opnieuw genoodzaakt, omdat de vijand nog steeds in de meerderheid was, een afwijkende verticale manoevre te maken. Ik ging dus nogmaals de boom in.
Na nogmaals langdurig auditief geweld, ditmaal 15 minuten exact, trok de vijand zich via een belendende tuin terug in een perceel. Na 13 minuten gewacht te hebben, zette ik mijn tocht voort. Ongehinderd kon ik daarna de school bereiken.”
“Schaik, zelden heb ik zo’n absurde en ongeloofwaardige smoes gehoord! Voor straf moet je tien stipuren doen bij de mitrailleurkippen van de vierde klas!”
“Neeee!!! Genade!! Kan ik niet een maand op strafkamp naar de Nieuw-Siberische eilanden?”
“Nee!!”
“Beeeeeeehhhhhhh…!”
“En denk eraan : volgende week is er de belangrijke vergadering over de Kat z’n Kont! We beginnen om 8 uur en gaan door tot 11 uur’s avonds.
Zorg dat je op tijd bent!”